Regnskabsportalen
Velkommen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitets Regnskabsportal

Styrelsen offentliggør årligt regnskaberne for alle de ca. 1.200 tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Portalen er et dynamisk redskab, hvor du som bruger kan finde regnskabsdata og uddannelsesinstitutionernes årsrapporter.

Årsrapporterne modtages digitalt i styrelsen efter gældende regler. Efter en datavalidering offentliggøres regnskaberne pr. institutionsområde.

Portalen omfatter regnskabstal og årsrapport for følgende institutionsområder fra 2011 eller senere:

  • Institutioner med almengymnasial uddannelse
  • Institutioner med erhvervsrettede uddannelser
  • Institutioner med videregående uddannelser
  • Voksenuddannelsesinstitutioner
  • Frie grundskoler og private gymnasier
  • Produktionsskoler
  • Frie kostskoler
  • Kombinerede skoler

Det er uddannelsesinstitutionernes digitalt indberettede regnskab, som kan genfindes i Regnskabsportalen. Institutionerne har haft lejlighed til at kontrollere, at indholdet er retvisende og rette eventuelle fejl. Styrelsen har foretaget en begrænset kontrol af udvalgte poster.

Det har været nødvendigt at summere enkelte poster for at få en ensartet opstilling af regnskaberne i Regnskabsportalen. Totaler er uændrede i forhold til opstillingen i papirregnskabet.

Kom hurtigt i gang med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets Regnskabsportal

I menuen findes punkterne visning af regnskaber og log in. Log in er kun nødvendigt, ved indberetning af institutionernes regnskabstal.

Under punktet Visning af regnskaber er der en række underpunkter. Underpunkterne er forklaret her:

Oversigt:

Her kan du vælge hvilke regnskaber du vil se

Hjælp:

Hvordan finder jeg et regnskab

Ordforklaringer:

Hvad er betydningen

Henvendelser om regnskabsportalen kan rettes til OAC-support@stukuvm.dk