Find Regnskab

Beskrivelse

Fremsøger regnskaber på institutioner.

Hjælp på de enkelte funktioner

1. Vælg år at søge regnskaber i

Hvilke år regnskaberne skal findes i.

2. Søg efter regnskaber med søgeord eller via træstruktur

Søg efter regnskaber med organisationstræ

Organisationstræ:

Den ønskede institution eller gruppe af organisationer kan vælges.

Ved at trykke på plus (+) foldes undertræet ud.

Ved at trykke på minus (-) foldes undertræet ind.

Tallet efter institutions eller institution angiver hvor mange regnskaber der findes under denne, på valgte år.

Regnskabsliste:

Viser de fremsøgte regnskaber. En eller flere regnskaber kan markeres ved at holde CTRL tast nede, men man vælger de enkelte regnskaber med musen.

"Tilføj" knap:

Tilføjer de i regskabslisten valgte regnskaber til regnskabslisten i 3. Regnskaber til sammenligning

 

 

 Søg efter regnskaber med søgeord

Vælg "Søg med ord"

"Søg" Rullepanel:

Angiver hvilke type oplysning der skal søges i.

Antager værdierne:

Søg i alle - Søger i alle nedenstående oplysninger

Institutionsnavn - Søger kun i institutionsnavn

Institutionsnr - Søger kun i institutionsnr. Bemærk at man ikke kan søge på dele af institutionsnr.

Regnskabsmodel - Søger på regnskabsmodel

"Søg" Tekstboks:

Søgetekst som der skal søges efter. Skriv mindst 3 karakterer. 

"Søg" knap:

Når der trykkes på den udføres søgning med de i rullepanel og tekstboks angivne værdier. Regnskabslisten viser nu de fremsøgte regnskaber.

Regnskabsliste:

Viser de fremsøgte regnskaber. En eller flere regnskaber kan markeres ved at holde CTRL tast nede, men man vælger de enkelte regnskaber med musen.

"Tilføj" knap:

Tilføjer de i regskabslisten valgte regnskaber til regnskabslisten i 3. Regnskaber til sammenligning

 

3. Regnskaber til sammenligning

"Fjern" knap:

Fjerner de/den valgte regnskaber i regnskabslisten.

"Fortryd alt" knap:

Alle valg nulstilles.

"Vis regnskab" knap:

Viser de valgte regnskaber i en rapport på skærmen.

"Generer fil" knap:

Generer en excel fil med de valgte regnskaber.

"Dokumentoversigt" knap:

Viser en liste med links til de valgte institutioners årsrapport.